Hur Påverkar Adoption Barn? Trauma av Övergivenhet Hos Barn

Vad är den känslomässiga effekten av adoption och varför kan processen lämna djupa sår? I den här artikeln kommer vi att försöka svara på dessa och andra frågor om adoption.

Adoption är ett alternativ som väljs av många föräldrar som inte kan få biologiska barn. Det är dock inte alla som är medvetna om det ansvar som följer med det. Att uppfostra ett barn är ingen lätt uppgift, adopterade barn tar dock också med sina känslomässigt bagage med.

Du behöver särskild förståelse och stöd. Så idag vill vi prata med dig om såren efter adoption.

Orsakerna till att ett barn separeras från sin ursprungsfamilj är många: föräldrarnas död, ekonomiska svårigheter, övergrepp eller våld i familjen… I alla dessa fall upplever barnet ett djupt trauma för att det övergavs.

Många kanske tror att barnet inte minns sin tidiga barndom, men det är inte sant. Även en adoptivbebis som är några månader gammal står inför ett antal känslomässiga utmaningar som adoptivföräldrar måste vara beredda på.

Adoptionens sår

När vi hör om ett adopterat barn tenderar vi att betrakta dem som lyckligt lottade, efter att ha blivit räddade av en familj från en fruktansvärd situation. I själva verket är processen mycket mer komplex och bortom denna idealisering kan adoption öppna upp för olika sår.

Bindnings- och övergivenhetstrauma

Såret av att bli övergiven formar barnet och dess relationer till andra. Det band ett barn bildar med sin vårdgivare under de första månaderna och åren av livet är avgörande för deras självförtroende och känslomässiga hälsa. Separationen från modern och ursprungsfamiljen skapar ett osäkert band.

Det där barnet växer upp med tanken att det inte är värt kärlek . De litar inte på sig själva eller andra och kan bli väldigt självbelåtna eller tvärtom flyktiga och rädda. Dessutom triggar varje negativ signal från omgivningen, hur liten den än är, detta primära sår, rädslan för att bli övergiven igen, vilket kan leda till missförhållanden och stort obehag.

Känslan av att vara andrahandsval

Detta sker inte i alla fall, utan som kortfattat nämndes i början är adoption som ofta är alternativet för föräldrar som inte kan få biologiska barn.

För barnet kan denna kunskap få dem att känna att andrahandsvalet känns som en plan B, som föräldrarna fick falla tillbaka på uppgivet.

Detta skadar naturligtvis självkänslan och leder till ett negativt jag -bild. Ett tidigt sår dyker upp som kan pågå hela livet om det inte behandlas.

Identitetsproblem

Denna typ av konflikt förekommer oftast under tonåren – en tid då sökandet efter sin egen identitet är särskilt uttalat. Denna fas av livet är komplicerad för unga människor, särskilt när de unga deras Rötter ”rånades”, utan att veta deras ursprung och historia och bara sig själva svårt att identifiera sig med sin adoptivfamilj.

Denna svårighet är ofta vid internationell och särskilt uttalad vid adoptioner mellan olika raser. Barnet lever i en kultur som inte är det egna landets (som de kanske inte ens känner till) och omges av människor med ett helt annat utseende.

Detta ökar inte bara risken för att bli trakasserad eller rasistiskt attackerad av andra, utan gör det också svårt att bygga upp identitet och självförtroende.

Devalvering av miljön

En av de stora adoptionssåren är den förnedring som dessa barn och vuxna lider under hela livet. Hela miljön och även vissa adoptivföräldrar förväntar sig att dessa barn är tacksamma för det ska ha blivit adopterade och att de är vad de får ha, ”återgälda” med hängivenhet.

Men adoption är komplext, det finns trauman och skador och justering kan vara mycket svårt. Detta leder ofta till känslomässiga konflikter och beteendeproblem. Det är ganska naturligt för barnet att vilja veta om sitt ursprung och söka efter sin biologiska familj.

Men när det händer blir det ibland stämplad som otacksam, självisk och problematisk. Många människor kan inte förstå känslorna hos ett adoptivbarn.

Adopterade barn har ofta identitetsproblem och nedvärderas av omgivningen.

I slutändan, varje vuxen som adopterar – gör det med en stark medvetenhet och informera dig noggrant i förväg. I slutändan är målet med varje adoption att säkerställa välfärden för ett övergivet barn, och inte för att tillfredsställa en vuxens önskan.

Ur detta perspektiv är det förståeligt att dessa barns känslomässiga behov är mycket specifika. De kräver en hel del kärlek, förståelse, tålamod och beslutsamhet från adoptivföräldrarnas sida. Psykologiskt stöd i dessa fall kan vara mycket positivt och hjälpa båda parter.

By Katarina Dahlgren

Relaterat

  • Hur kan en Barnvakt Hjälpa dig att få ihop Livspusslet?

  • Auktoritära Mammor – Allt du bör Veta

  • Kan Bebisar känna sin Mammas Känslor i magen?