Barn Eller karriär – Måste Mammor Välja?

Länge var rollfördelningen klart och det är det fram till idag i många länder: mannen går till jobbet och försörjer sig medan kvinnan tar hand om barnen och hushållet.

En förebild som många familjer fortfarande har, men frivilligt och inte längre obligatoriskt. Vi har nu förmånen att fritt kunna definiera vår egen roll. Kvinnan har en karriär och mannen tar hand om barnen?

Teoretiskt sett skulle det vara möjligt idag utan problem. I praktiken är dock denna konstellation fortfarande sällsynt. Det finns två anledningar till detta: Å ena sidan är många män inte villiga att lägga sina karriärer åt sidan för att skaffa barn.

Å andra sidan är kvinnor biologiskt sett det enda könet som kan föda ett barn. Åtminstone en kort paus kan inte förhindras för kvinnor runt förlossningen. Även om mycket har förändrats när det gäller emancipation, har vissa saker förblivit desamma.

Vill kvinnor ens ha en karriär?

Många kvinnor inser att de inte behöver en karriär för att vara lyckliga. Medan män ofta definierar sig själva (mer) genom professionell framgång, är detta mindre viktigt för många kvinnor. Å andra sidan har de förr eller senare vanligtvis en uttalad önskan om att skaffa barn och är helt fördjupade i sin roll som mammor, det vill säga att de i motsats till män definierar sig själva mer genom sina barn.

Svaret är därför: Många kvinnor vill faktiskt inte göra karriär. De vill inte ha en chefstjänst, vill inte jobba heltid och ber ofta inte ens om en välförtjänt löneförhöjning.

Ibland beror dessa önskemål på bristande självförtroende, det vill säga att många kvinnor helt enkelt inte vågar göra karriär. Minst lika ofta är saker som karriär, befordran, löneökning etc helt enkelt inte viktiga för dem. Arbete blir då bara ett medel för att nå målet och om mannen vill ta på sig denna roll är kvinnan okej med det; och det är också helt okej, så länge du är nöjd med det.

Karriär sker ofta på bekostnad av viljan att skaffa barn

Det finns många kvinnor som inte vill göra karriär. Men de är bara en del av samhället och denna grupp krymper mer och mer. Å andra sidan skulle allt fler kvinnor vilja ha möjlighet till en egen karriär. De är ofta till och med villiga att skjuta upp eller till och med ge upp sin önskan att skaffa barn. När allt kommer omkring innebär professionell framgång självförverkligande och oberoende.

Detta förklarar varför mammor i Sverige får barn senare och allt färre barn.

Studier kom fram till att svenska kvinnor efter födelsen av deras första barn bara får 61 procent av sin inkomst före graviditeten.

De har också ett avbrott i karriären, vilket innebär att deras karriär stagnerar som ett resultat eller att de till och med hamnar i en sämre position än tidigare. De är mindre uppmuntrade och befordras endast sällan. Det beror också på att många kvinnor bara återvänder på deltid efter föräldraledigheten– om alls. ”Deltidsmammor” pratas det därför alltid om i vardagsspråk och man ler milt mot dem i de flesta företag.

Var är problemet med kompatibilitet?

Många unga kvinnor frågar sig varför det inte går att få båda, barn och karriär. När allt kommer omkring är ”power woman” iscensatt i många filmer och serier. Hon verkar rocka både sitt professionella och privata liv utan ansträngning och verkar vara perfekt i alla roller – på jobbet, som mamma, som hemmafru, som älskare.

Att ha ett barn och en karriär samtidigt verkar väl inte vara ett problem för den moderna kvinnan? Tyvärr är dessa figurer från filmer och serier bara imaginära karaktärer. En i viss mån orealistisk förebild, men en som många kvinnor efterliknar och pressar sig själva till sina egna gränser.

Resultatet blir en multipel belastning, till exempel genom arbete, barnuppfostran, hushåll eller vård av anhöriga. I förlängningen kan detta göra dig sjuk och leda till till exempel utbrändhetssyndrom.

Tyvärr har siffrorna också ökat i detta avseende under flera år.

Det är kvinnors förväntningar, både utifrån och från dem själva, som ställer till problem när det gäller att förena barn och karriär kan bli. Men något omtänkande har inte heller skett i samhället. Det sprids om och om igen att i Sverige är kompatibiliteten mellan arbete och familj optimal – men verkligheten är en annan. Glastak och oväntade hinder väntar ofta på mammor efter att de kommit tillbaka från föräldraledigheten.

De kan berövas kompetens eller inte längre uppmuntras.

I många företag har deltidsanställda inga hierarkiska möjligheter till avancemang. För mammor förändras arbetslivet snabbt till att tjäna pengar utan framtidsutsikter för att på något sätt få pengarna att gå ihop. Och även om det inte finns något avbrott i karriären är det ofta helt enkelt en brist på den nödvändiga energin för (mer) professionell framgång på grund av de många bördorna som redan nämnts. Kompatibiliteten mellan arbete och familj är därför allt annat än lätt, särskilt för kvinnor. Det är en riktig ond cirkel.

”Bara” göra karriär: Vad talar för det?

Om du frågade om att ha ett barn eller en karriär än en fråga om antingen -eller se, gör det definitivt ditt liv enklare.

På så sätt kan du koncentrera dig på en av de två prioriteringarna och undvika den multipla bördan. Om du till exempel bestämmer dig för barn och för en karriär, som du inte på något sätt skulle vara ensam med, kommer du att åtnjuta ett antal fördelar:

 • Du kan helt koncentrera dig på din karriär.
 • Du förblir flexibel när det gäller plats och tid
 • Du har färre ekonomiska förpliktelser och kan därför vara mer villig att ta risker.
 • Du kan lägga alla din energi in i jobbet.
 • Du har inget dåligt samvete mot barnen om du arbetar (mycket).
 • Du har allt när det kommer till dina karriärmöjligheter öppna.

Och det är inte slutet på listan. Så din karriär skulle gynnas på många sätt om du inte hade egna barn. Detta är dock ett betydelsefullt beslut som du inte längre kan ångra efter en viss ålder. Tyvärr inser många kvinnor först senare att deras karriärer inte gör dem lyckliga – åtminstone inte i den utsträckning som de förväntade sig.

Vid 50-årsåldern hamnar du i en slags ”medelålderskris” och slutar sedan ditt jobb. Ett scenario som är allt annat än sällsynt.

Och allt annat än sällsynta är de kvinnor som ångrar sitt beslut att inte skaffa barn. Så om du känner en önskan att skaffa barn ska du aldrig ”offra” det för din karriärs skull eller skjuta upp det tills det biologiskt sett är för sent.

Att ”Bara” ha barn: Är det bättre?

Så det andra alternativet kvarstår, nämligen att ge upp sin karriär och istället bestämma sig för att skaffa egna barn.

Många kvinnor i Europa fortsätter att göra detta val. I regel innebär det dock att du är ekonomiskt beroende av din (livs)partner. Dessutom skulle många män vilja ta hand om sin familj, men inkomsten räcker helt enkelt inte till. Den andra inkomsten från kvinnan är då oumbärlig.

Och även om man övervinner dessa hinder känner sig många kvinnor inte bara helt uppfyllda av sin roll som mammor i det långa loppet. En känsla av tomhet kan sprida sig, särskilt när barnen blir äldre och mer självständiga, kanske till och med flyttar från föräldrahemmet. En karriär kan därför vara en viktig motsats till att vara mamma och hemmafru. Detta beslut är också ett som vissa kvinnor senare ångrar. Å andra sidan har du som heltidsmamma fördelen att du kan vara helt där för dina barn.

 • inte ha en dubbel börda av familj och arbete.
 • har en tydlig rollfördelning så att alla kan koncentrera sig på sina uppgifter.
 • Du kan lägga all din energi på barnen och hushållet.
 • kan fatta många beslut till förmån för barnen utan att behöva oroa sig för ditt jobb.
 • du behöver inte jonglera med två jobb, det vill säga ditt och din partners. Detta kan i sin tur gynna hans karriär och i slutändan betyda mer pengar för familjen än om båda parter lägger sina jobb åt sidan för att dela barnomsorg.
 • är inte beroende av vårderbjudanden som daghem eller mor- och farföräldrar och kan därför hålla din partners rygg fri

Och den här listan är långt ifrån slut. Det finns därför inget grundläggande ”bättre” eller ”sämre”, båda alternativen medför fördelar, men också risker. Att bestämma sig för att bara skaffa ett barn eller bara ha en karriär låter inte som den bästa lösningen för många kvinnor – och det är också helt okej.

Varför barn och en karriär kan vara lösningen

Så hur skulle den optimala lösningen kunna set ut?

För de flesta kvinnor är svaret att de på något sätt vill kombinera barn och karriär. Bara frågan om ”hur” är öppen. Den goda nyheten vid det här laget är att det inte är lätt för den moderna kvinnan att balansera barn och karriär, men det är inte heller omöjligt. Det behöver inte vara antingen/eller, du kan ha båda. Du måste bara backa på båda ställena. Det betyder till exempel:

Du måste kompromissa med många beslut. Ett utmärkt exempel på detta är var du bor. Om du vill bli framgångsrik i din karriär är en stadsmiljö ofta ett bättre val. Det beror helt enkelt på att fler och större företag ofta finns i tätorter.

Där drar du också nytta av en bättre infrastruktur och fler utbildningsmöjligheter, för att bara nämna några av de många fördelarna.

Däremot vill många föräldrar att deras barn ska växa upp på landsbygden. Det är trots allt färre faror som lurar där och barnen utvecklar en bättre relation till naturen. Du kan röra dig mer fritt och därmed utvecklas bättre. Så det finns många goda skäl till varför livet på landet kan vara (mer) fördelaktigt för barn. Om du nu vill förena barn och karriär behöver du en kompromiss. Det är viktigt att inte förstöra dina yrkesmöjligheter, utan ändå välja en barnvänlig stad. Allt fler städer fokuserar därför på familjer och aktivt involverar barn i stadsplanering. Kompromissen är dock inte riktigt optimal för föräldrar och barn.

Situationen är liknande för många andra beslut. Om till exempel båda föräldrarna arbetar måste båda ofta byta till deltidsarbete. Ett barns födelse kan innebära ett karriäravbrott inte bara för mamman utan även för pappan. Detta kan resultera i betydande ekonomiska förluster.

Ändå behöver ingen av föräldrarna helt offra sin egen karriär och båda kan njuta av den värdefulla tiden med barnen. Om du har en partner som är villig att dela på arbetsuppgifterna rättvist och ta del av barnuppfostran och hushållsarbete, möjligen till och med på bekostnad av deras egen karriär, kan du oftast på något sätt kombinera arbete och familjeliv.

Det är därför ett beslut som paret ska fatta tillsammans och som båda måste vara medvetna om konsekvenserna av. Men vad händer om inte? Så vad händer om du till exempel är ensamstående förälder eller din partner vill eller måste fortsätta arbeta heltid?

Tips för ensamma arbetande mammor: Så här fungerar det

Inte ens då tvingas du till ett antingen/eller. De redan nämnda ”förlusterna” i din karriär och ekonomi kan dock bli ännu större om du ändå vill ha barn. Att kombinera ett barn och en karriär utan hjälp av en partner är svårt och ja, ibland överväldigande. Men med följande tips blir det åtminstone lite lättare:

Använd de moderna möjligheterna med distansarbete! Fler och fler arbetsgivare är arbetsmodeller som öppna för hemmakontoret. För dig kan det innebära att det blir lättare att kombinera arbete och familj. Du får mer flexibilitet när det gäller plats och tid för att organisera din vardag. Med en viss talang för organisation kan balansgången då fungera (bättre).

Utnyttja vårderbjudandena!

För arbetande mammor är det också viktigt att tänka på vem som kommer att ta hand om barnet i ett tidigt skede när du arbetar.

Det gäller både på hemmakontoret och vid arbete utomlands. Anmäl till exempel barnet tidigt till dagis, gör överenskommelser med mor- och farföräldrarna, leta efter en ”barnflicka” – det finns många alternativ även här, beroende på din individuella situation och dina ekonomiska möjligheter.

Utveckla en ”plan B” för nödsituationer! Ändå kan det hända att barnomsorgen inte alltid går smidigt. Kanske är daghemmet semesterstängt eller så blir ditt barn sjukt när morföräldrarna inte har tid att hjälpa till. För dig kan detta innebära att du förlorar ditt jobb med kort varsel och det är inte gynnsamt för din karriär. Fundera därför på hur barnet snabbt och ändamålsenligt kan tas om hand om det värsta inträffar

Prata med arbetsgivaren – och hitta en lösning! Sådana lösningar bör diskuteras med överordnade i ett tidigt skede och gemensamma föreskrifter komma överens. Så, förutsatt att ditt barn blir sjuk, får du byta till hemmakontoret med kort varsel?

Eller skulle det vara möjligt att lägga ut din årliga ledighet på dagishelgerna i framtiden? I många fall är arbetsgivare villiga att kompromissa, trots allt är de intresserade av att deras anställda jobbar ändå, istället för att vara frånvarande på grund av barnen.

Utveckla perspektiv: ensam eller tillsammans! Denna konversation med arbetsgivaren är samtidigt ett utmärkt tillfälle att prata om dina framtidsutsikter i företaget. På så sätt visar du engagemang och kan göra specifika arrangemang, till exempel hur du ska få stöd i framtiden eller vart din yrkesresa (även på deltid) skulle kunna leda. Men det är också viktigt för dig att ta reda på vad du kan och vill uppnå yrkesmässigt i framtiden.

Byt företag om du måste! Du bör vara i sammanhanget för dessa samtal Om du märker att du inte kan hitta en gemensam grund med din arbetsgivare kan ett jobbbyte vara lösningen. Det kan låta radikalt, men ”rätt” arbetsgivare kan göra det mycket lättare för dig att kombinera barn och karriär. Som tur är finns det några familjevänliga arbetsgivare – och trenden stiger. När allt kommer omkring, i samband med bristen på kvalificerad arbetskraft, blir de alltmer beroende av arbetande mödrar.

Använd föräldraledigheten aktivt, inte bara som en mor! Föräldraledighet används för intensiv tid mellan mor och barn, eller hur? Höger! Men det betyder inte att du fortfarande inte kan använda den här tiden för professionella ändamål. Ta till exempel en onlineutbildning eller distanskurs medan barnet sover. På så sätt ökar du ditt eget värde som arbetare och får sedan bättre möjligheter till avancemang efter att du återgått till jobbet.

Våga ta språnget in i egenanställning – om du vill! Sist men inte minst kan egenföretagande vara lösningen för att kombinera barn och karriär. Om du är din egen chef kan du fritt bestämma arbetsbelastning, tider osv. De åtnjuter mer flexibilitet och högre inkomstmöjligheter. Föräldraledighet är ett utmärkt tillfälle att successivt närma sig arbete som frilansare, företagare eller annan egenföretagare med fast inkomst.

Slutsats

Så faktum är: Barn och karriär kan på något sätt kombineras, men ingen lösning verkar vara optimal. Att få barn innebär fortfarande lite av ett avbrott i karriären för kvinnor – åtminstone under några år.

Så det är egentligen inte ett antingen/eller, men den moderna kvinnan måste förbli realistisk och inte överskatta sig själv eftersom hon efterliknar ett falskt ideal om ”power woman”.

By Katarina Dahlgren

Relaterat

 • Hur kan en Barnvakt Hjälpa dig att få ihop Livspusslet?

 • Auktoritära Mammor – Allt du bör Veta

 • Kan Bebisar känna sin Mammas Känslor i magen?