Dålig Koncentration hos Barn: Orsaker och Lösningar

Hittar ditt barn ofta svårt att koncentrera sig under en längre tid? Då kan det vara så att den lider av bristande koncentration. Här förklarar vi hur koncentrationsbrist uppstår hos barn och hur du bäst kan stötta ditt barn.

Koncentration är grundkravet för alla framgångsrika processer. Oavsett om det är läxor, lära sig ett instrument eller spela spel, om vi inte fokuserar ordentligt, kommer vi ingenstans. Koncentration är därför en del av vårt dagliga liv och är därför grundkravet för produktivt lärande och arbete.

Redan på dagis och senare i skolan krävs koncentrerad lek eller arbete av barn. Inlärningsplanen anger dock ofta inte hur man faktiskt tränar och upprätthåller en sådan koncentrationsförmåga. Framförallt idag, till exempel på grund av de enorma medieinfluenserna, är det allt vanligare att barn har stora svårigheter att fokusera på något under en längre tid. I dessa fall talas det om koncentrationsbrist eller koncentrationsstörning

Dålig koncentration hos barn: vad betyder det?

Ur medicinsk synpunkt är det inte möjligt att tydligt definiera när en koncentrationsbrist som kräver läkarvård kan antas. I en allmän mening är emellertid brist på koncentration en störning i förmågan att fokusera på en specifik sak. Denna svaghet kan uppstå beroende på dagsform och klockslag och kan också bero på ämnet. Till exempel när barn lättare distraheras av vissa ämnen än andra. Följande symtom kan dock indikera en nedsatt koncentrationsförmåga: En lätt distraheringsförmåga, Frånvaro, Ouppmärksam på vardagliga sysslor och ett underskott eller Svårt att hålla sig alert länge tidsperioder.

Naturligtvis är ingen högkoncentrerad 24 timmar om dygnet – och barn känner likadant. Men om sådana koncentrationsstörningar skulle inträffa regelbundet och vid flera tillfällen på dygnet bör föräldrar prata med en läkare om det.

Orsaker till dålig koncentration hos barn

Det finns många orsaker till bristande koncentration. Vissa skäl är mer uppenbara än andra. Det finns även interna och externa faktorer som kan leda till detta

Interna faktorer

Mental stress

Interna faktorer inkluderar allt en person gör kan vara psykiskt stressande. Till exempel problem och personliga rädslor som inte låter tankarna komma till ro. Dessutom kan tidspress och brist på raster vid studier leda till koncentrationsproblem.

Men nivån på uppgiften som ska slutföras spelar också en viktig roll roll: Om uppgiften är för svår känner sig barnet snabbt överväldigt och tappar intresset – tvivel uppstår som stör koncentrationen. Men om en uppgift är för lätt är situationen densamma: barnet blir uttråkad och vandrar iväg. Så rätt uppgiftsnivå är en viktig faktor.

Man bör också vara uppmärksam på kroppens signaler – för lite sömn och en ohälsosam, oregelbunden kost kan ha en betydande inverkan på prestanda.

Extern påverkan

Otillräcklig lärmiljö

Buller, rastlöshet eller unken luft kan avsevärt minska ditt barns koncentrationsförmåga. Trassel och en obekväm studie- eller arbetssituation kan också leda till dålig koncentration.

Mediadistraktion

Dagens media är en stor yttre faktor – eftersom smarttelefonen blir en ständig följeslagare för barn fr.o.m. en tidig ålder. Precis som tv, dator och tv-spel. Mediernas påverkan, till exempel när ett meddelande kommer på mobilen, stör upprepade gånger barnets koncentration. Det blir svårare och svårare att hålla fokus på något under en längre tid utan att gå bort till din mobiltelefon. Mediekraven berövar för övrigt barn deras fantasi och kreativitet.

Öka och främja koncentrationen: Vad hjälper?

Koncentration måste läras. Speciellt när barn börjar skolan verkar vardagen och den nya inlärningssituationen troligen vara överväldigande till en början och erbjuder också en stor potential för distraktion. Det är just då som det är viktigt att förstå att koncentrationen måste läras in. Du kan stödja ditt barn med dessa punkter:

Distraktionsfri inlärningsmiljö

Till exempel med ett städat skrivbord (eventuellt vid fönstret) utan mycket dekoration. Se också till att ditt barn inte distraheras av TV, mobiltelefon, PC, leksaker etc.

Varje kropp behöver vila! Särskilt barn behöver tillräckligt med sömn för att kunna prestera på topp. Om ditt barn är väldigt trött efter skolan kan en tupplur på 20 minuter (inte mer!) också hjälpa.

Avbrott i lärandet

En promenad i friska luften är en optimal balans till mycket att tänka och lära och stimulerar blodcirkulationen. Ett studieuppehåll kan också vara en timme – hjärnan är ingen maskin!

Se till att ditt barn får tillräckligt med motion i vardagen. Detta kan göras genom en sport, små lekar i trädgården eller vanliga promenader. Det viktigaste är att komma ut och röra på sig!

Näring

En balanserad och hälsosam kost är otroligt viktig för hjärnans prestation – frukt, grönsaker men även hälsosamma kolhydrater är avgörande för detta.

Ta reda på optimal studietid Varje person har individuella arbetstider där de är mest produktiva. Din egen biorytm kan dock tränas om du alltid uppmanar till prestation samtidigt. Ta reda på tillsammans med ditt barn när det kan lära sig bäst och använd det här tidsfönstret – kanske behövs en längre paus efter skolan.

Att göra-lista för ditt barn

Strukturer säkerställer tydligt tänkande! Sådana listor kan också hjälpa barn att få ordning i sin vardag. Om ditt barn vet när det ska göra något kan det förbereda sig bättre, vilket i sin tur säkerställer klara tankar. Skapa sådana listor tillsammans med ditt barn. Naturligtvis, om den är äldre kan den också göra detta på egen hand.

När ditt barn kämpar känslomässigt med något kan det bli en påfrestning som påverkar deras koncentrationsförmåga och påverkar prestationsförmågan. Så prata alltid öppet med ditt barn om deras känslor, vardagliga situationer och deras nuvarande upplevelser.

Så om det finns tillfällen då ditt barn har svårt att koncentrera sig är det inget att oroa sig för, det är helt mänskligt. Icke desto mindre måste permanent koncentration läras och tränas – särskilt i dagens medievärld, som erbjuder massor av distraktion. Men om ditt barn har en permanent brist på koncentration kan vår artikel om ADHD vara av intresse för dig. I ett sådant fall bör du söka medicinsk hjälp.

Du bör dock alltid komma ihåg att bristande koncentration inte betyder att ditt barn lider av uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet. Istället observera dem och prata öppet med dem om dina bekymmer – visst, några av tipsen ovan hjälper till att främja ditt barns koncentration i framtiden.

By Katarina Dahlgren

Relaterat