Hur du Uppfostrar ditt Barn Konsekvent i Varje Situation

Att agera konsekvent innebär att uppträda på ett rakt och konsekvent sätt. Detta är ofta mycket svårt, särskilt när det kommer till utbildning. Här kan du läsa vad du bör vara uppmärksam på, så att en konsekvent uppfostran lyckas.

Konsekvent beteende i alla situationer

Föräldrar bör uppträda mot sina barn så konsekvent som möjligt. Det betyder att ditt barns beteende bör följas av liknande beteende från dig så att det vet var det är. Men om du låter dig styras av ditt skiftande humör i vardagen kommer ditt barn inte att ha någon orientering och kommer i slutändan inte längre att ta dina åsikter och önskemål på allvar.

Tyvärr är frestelsen ofta stor, för konflikt.

Undvik konflikt, till exempel när du är stressad eller när främlingar tittar offentligt. Då blundar du båda ögonen och sväljer din ilska bara för att du inte ska behöva stå ut med gnället igen. Ändå får det som var förbjudet igår inte tillåtas idag och vice versa!

Även om det är obekvämt, när reglerna väl har satts måste de efterlevas! Om du gör klart för ditt barn från första levnadsåret att dina regler är allvarligt menade och att överträdelser av dem också får konsekvenser, kommer ditt barn att försöka allt mindre utforska sina gränser.

Konsekvent föräldraskap innebär också att ditt barn som inte följer det måste bära konsekvenserna av att bryta mot reglerna . Det är dock viktigt att konsekvensen av felet, såsom ett straff, är direkt relaterat till ditt barns kränkning, eftersom det är det enda sättet de kan lära sig något av situationen.

Det gör att ditt barn följer reglerna. För om de vet vad som följer kan ditt barn i förväg bestämma hur det ska bete sig och lär sig därmed att agera självständigt. Den som leker med maten är nog mätt och kan resa sig.

När du ber ditt barn att göra något måste du redan ha i åtanke vad som kommer att hända om de inte lyssnar.

Ditt barn bör veta vart deras beteende leder.

Avvika från en regel

Någon gång kommer man att nå sina gränser. Envis insisterande på regler är inte bra! Som vi vet bevisar undantag regeln. Barn förstår lätt vilka undantag som funkar när regeln fortfarande gäller i framtiden. Det är vettigt att avvika från reglerna i följande situationer:

När man har insett att en gammal regel är dålig. Föräldrar är inte perfekta. Varför skulle borde man då inte kunna ersätta en regel med en ny, bättre?

Om barnet argumenterar för ett undantag från regeln. Till exempel om barnet har lovat en kompis att lämna tillbaka den lånade grävmaskinen samma dag och tidigare förbjudits att lämna huset vid ett visst klockslack.

För en unik exceptionell situation, till exempel kan ditt barn stanna uppe senare på en familjefest eller vid nyår.

By Katarina Dahlgren

Relaterat

  • Hur kan en Barnvakt Hjälpa dig att få ihop Livspusslet?

  • Auktoritära Mammor – Allt du bör Veta

  • Kan Bebisar känna sin Mammas Känslor i magen?